ROCKUS CHOIR

Medlemsbetingelser

1 – Rockus Choir er et voksenkor (18+).

2 – Alle vokalarrangementer, harmonier, koncepter og ressourcer, der anvendes i Rockus Choir ejes af Rockus ApS.

3 – Enhver person, der deltager i en hvilken som helst øve-session, optræden, workshop eller anden aktivitet, der organiseres af Rockus ApS, er enig i, at ideer, teknikker, ressourcer eller og undervisningsmateriale ikke vil blive brugt, ændret, kopieret eller gendannet på nogen måde til brug ved en anden begivenhed, og de vil heller ikke blive overgivet eller kopieret til nogen anden gruppe eller brugt på andre steder eller i andre sammenhænge.

4 – Adgang til musikfiler oprettet af Rockus ApS gives til det enkelte medlem for at lette indlæring. Disse musikfiler, når de stilles til rådighed, er kun til personlig brug og må ikke deles, udsendes, cirkuleres via mobilteknologi eller på anden måde publiceres på noget internetsted. Retslige forholdsregler vil blive truffet mod enhver person der handler i strid med klausul 1 og / eller 2.

5 – Nye medlemmer, der har sluttet sig til Rockus Choir uden at deltage i en øve-session, får ikke automatisk adgang til medlems login-området. Bevis for aktivt medlemskab og deltagelse er påkrævet.

6 – Rockus Choirs øve-sessioner er fordelt over to sæsoner i løbet af et kalenderår (forår og efterår) med hver 15 øve-sessioner, hvilket også kan omfatte øve-sessioner sammen med andre afdelinger af Rockus Choirs.

7 – Øve-sessionsplanen kan ændres for at passe i forhold til optrædener eller andre begivenheder. Nogle optrædener kan finde sted i stedet for øve-sessioner.

8 – Medlemmer vil blive underrettet om dette på forhånd. I tilfælde af uforudsete omstændigheder, hvor øve-sessioner ikke kan finde sted og alternative ordninger ikke kan træffes, vil der ikke blive ydet refusion, men medlemmer vil blive tilbudt en reduktion i forhold til næste sæson.

9 – Rockusmedlemmer er ansvarlige for deres egne rejsearrangementer til og fra øve-sessioner og optrædener og er ansvarlige for deres egen ejendom og trivsel, mens de deltager i øve-sessioner, optrædener og andre arrangementer.

10 – Rockus er ikke ansvarlig for skader på personlige ejendele eller personer før, under eller efter øve-sessioner og optrædener.

11 – Rockus kan tage filmoptagelser og fotografier af medlemmer under øve-sessioner og arrangementer til brug for reklame og markedsføring.

12 – Rockus har fuld offentlig ansvarsforsikring.

Betaling

1 – Betaling af medlemskontingent skal foretages senest den første dag i hver sæson eller ved næste øve-session efter en prøvesession

2 – Medlemskabskontingentet dækker en sæsons øve-sessioner. Alle ressourcer, downloads, muligheder for optræden og yderligere redskaber og arrangementer tilbydes efter Rockus’ skøn.

3 – Medlemmer, der ikke har adgang til internettet eller en computer, kan muligvis ikke benytte sig af alle de udleverede ressourcer.  Ved ophør af medlemskab ophører adgang til medlemmets loginområde.

4 – Et medlemskab kan ikke overdrages til en anden person uden Rockus’ samtykke.

5 – Medlemskontingentet vil blive revideret årligt, og medlemmerne vil blive underrettet i forvejen om eventuelle ændringer.

6 – Et medlemskab kan opsiges inden for den første 14-dages periode efter tilmelding. Indbetalte gebyrer refunderes senest 14 dage efter den dag, hvor Rockus bliver informeret om medlemmets beslutning om at annullere. Der kan være et mindre afbestillingsgebyr.

7 – Tilbagebetaling foretages udelukkende efter Rockus’ skøn, men vil ikke blive tilbudt ved manglende deltagelse i en øve-session eller ved medlemsferier taget i løbet af sæsonen. Der er et administrationsgebyr ved tilbagebetalinger.

8 – Medlemskontingentet vil blive revideret årligt, og medlemmerne vil blive underrettet i forvejen om eventuelle ændringer.

9 – Rockus kan tage filmoptagelser og fotografier af medlemmer under øve-sessioner og arrangementer til brug for reklame og markedsføring.

Uniform ved optræden

1 – Der er ingen forpligtelse til at købe Rockus Choir T-shirts til optrædener, simpel sort vil være tilstrækkelig.

2 – Medlemmer, der samtykker i at deltage i en Rockusoptræden, forstår, at de repræsenterer Rockus Choir og må følge Rockus’ medlemsbetingelser herunder adfærdskodeks.

3 – Mens man bærer Rockus Choir-uniform, må medlemmerne ikke optræde, medmindre de er under ledelse af en Rockus-korleder.

Deltagelse i andre Rockus-kor

1 – Ved indmeldelse i Rockus skal medlemmer vælge et primærkor (kor hvor man hører til). Medlemmers registrerings- og betalingsoplysninger vil kun være knyttet til det kor.

2 – Et medlem er velkommen til at deltage i andre regelmæssige, ugentlige Rockus øve-sessioner under ledelse af deres korleder, hvis der er plads.

Kommunikation

1 – Et medlem må straks give besked ved ændring af kontaktinformationer. Dette gøres ved at sende en mail til info@rockus.dk

2 – Et medlem kan fravælge e-mail og SMS- kommunikation, man i så fald kan Rockus ikke holdes ansvarlig for tab som følge af ikke modtaget Rockus Choir-relateret kommunikation.

Adfærdskodeks

1 – Deltagelse i Rockus øve-sessioner og arrangementer bør være en sjov og givende oplevelse for alle, der deltager. Medlemmerne forventes at være høflige og samarbejdsvillige i deres adfærd over for Rockus-medarbejdere og andre medlemmer og forventes at opretholde et miljø uden forskelsbehandling og med lige muligheder. Medlemmerne bør følge henstillinger givet af korlederen og øvrige Rockus-medarbejdere.

2 – Enhver form for negativ adfærd, hvad enten det er skriftligt eller verbalt, rettet imod andre, herunder Rockus-medlemmer, Rockus-korledere og andre Rockus-ansatte eller mod  personalet i miljøer hvor Rockus øver eller optræder, eller rettet imod publikum, vil medføre annullering af medlemskab. I dette tilfælde vil medlemskabsbetaling ikke blive refunderet.

3 – Sociale mediegrupper, der er knyttet til Rockus Choir, skal overholde ”Malicious Communications Act 1988 og The Communications Act 2003”.

4 – Alt, der lægges ud på sociale medier, må ikke med vilje krænke nogen ophavsret.

Data beskyttelse

1 – Personlige og private oplysninger indsamlet fra medlemmer vil ikke blive videregivet til nogen tredjepart, undtagen med udtrykkelig accept fra hvert enkelt medlem.

Ændringer

1 – Rockus forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel.

Rockus forbeholder sig ret til at annullere enhver persons medlemskab, der anses for at være/handle i strid med nogle af eller alle ovenstående vilkår og betingelser.